Ajan­koh­tais­ta

Syys­kuun tai­tei­li­ja­na kah­vi­las­sa Hen­riik­ka Raus­si. Ter­ve­tu­loa iha­te­le­maan hänen töi­tään kah­vi­lal­le.

Pik­ku­jou­lu ja kokous­ti­lat käyt­töö­si.

Kah­vi­lan voit nyt vara­ta yri­tyk­se­si, seu­ran tms. yksi­tyis­käyt­töön ilta-aika­na.

Pik­ku­jou­lu­ti­lai­suuk­siin saa­ta­va­na eri­lai­sia menu vaih­toeh­to­ja alkaen 45€/hlö.

Tie­dus­te­lut nume­ros­ta 0443111090